Priser

MINIMUMSPRIS
500,-
UNDERSØKELSE
650,-
US + 2BW + ENKEL PUSS
880,-
US + OPG + 2BW + ENKEL PUSS
1380,-
RØNTGENBILDE
110,-
SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK
100,-
LOKALBEDØVELSE
150,-
KOFFERDAM
100,-
TIMEPRIS
1900,-
KOMPOSITTFASETT
2100,-
PERIODONTITTBEHANDLING TIMESPRIS
+ anestesi/rtg/hygiene
1900,-
ROTFYLLINGER TIMEPRIS
+ anestesi/rtg/hygiene/kofferdam
1900,-
KRONETERAPI/BROLEDD
+ anestesi/rtg/hygiene
6200,-
INDRE STØPT KONUS
+ tekniker + anestesi/rtg/hygiene
1300,-
DIREKTE OPPBYGN.AV KONUS
+ anestesi/rtg/hygiene
1500,-
EKSTRAKSJONER
(timepris 1900) + anestesi/rtg/hygiene
900,-
HELPROTESE 1 KJEVE
14000,-
DELPROTESE 1 KJEVE
14000,-
BITTSKINNE MYK
2800,-
BITTSKINNE HARD
5000,-
UTVENDIG BLEKING 1KJEVE
inkl. 2 sprøyter blekemiddel
2000,-
UTVENDIG BLEKING TO KJEVER
inkl. 4 sprøyter blekemiddel
3500,-
INNVENDIG BLEKING AV ROTFYLT TANN
+ hygiene/kofferdam (timespris)
1900,-

Tannpleier

TIMESPRIS
PUSS & RENS
880,-
TIMESPRIS
PUSS & RENS
Med helforefusjon
480,-

Rotfylling av spesialist

FORTANN
+ anestesi/rtg/hygiene/kofferdam
3500-5000
PREMOLAR
+ anestesi/rtg/hygiene/kofferdam
3500-5000
MOLAR/JEKSEL
+ anestesi/rtg/hygiene/kofferdam
5500-6500

Tannfargede fyllinger

Lav
Middels
Høy
1 FLATE
650,-
900,-
1100,-
2 FLATER
1000,-
1200,-
1500,-
3 FLATER
1100,-
1400,-
1700,-
Større
2100,-

Ikke møtt

30 MIN
400,-
45 MIN
600,-
60 MIN
800,-
Det tas forbehold om prisendringer. Pasient som uteblir uten varsel eller som avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid kan debiteres med inntil 80 % av timehonoraret i henhold til N.T.F. Det gis ved enkelte behandlinger ytelse/refusjoner etter rikstrygdeverkets forskrifter og takster. Behandlende tannlege kan gi nærmere opplysninger.